O nas

Geologia i geotechnika

Jesteśmy firmą geologiczną specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług geologicznych i geotechnicznych. Wykonujmy badania dla potrzeb posadowienia wszelkiego typu obiektów budowlanych: kubaturowych, liniowych oraz drogowych i mostowych. Prowadzimy również badania gruntów w celu przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadania z dziedziny geologii inżynierskiej i geotechniki realizujemy na każdym etapie inwestycji od sprawdzenia przydatności gruntu pod zabudowę na etapie jego zakupu, po obsługę geotechniczną budowy.

Hydrogeologia

Wykonujemy projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko m.in. pod stacje paliw, oczyszczalnie ścieków i wysypiska. Projektujemy i prowadzimy monitoring wód podziemnych. Wykonujemy piezometry.

Zakres działania

Działamy przede wszystkim na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz północnych części województw wielkopolskiego, lubuskiego, i kujawsko-pomorskiego.

Nasze usługi świadczymy zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla klientów indywidualnych, zawsze dbając o kompleksowość świadczonych usług. Odbiorcami naszych usług są podmioty sektora prywatnego oraz administracji państwowej.

Wszystkie nasze prace wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykorzystując przy tym sondowania i badania laboratoryjne. Zapewniamy fachowość i terminowość wykonanych zadań.