Dotacja


Miło nam poinformować, że realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą:

„Wzrost konkurencyjności firmy Usługi Geologiczne Magdalena Tyszecka na rynku zachodniopomorskim poprzez zakup innowacyjnego urządzenia: Wiertnica pionowa VDM-G100 (zestaw)”

Dotyczy do konkursu nr RPOWZ/1.1.1/Schemat B Małe dotacje/2009/1 Schemat B „MAŁE DOTACJE”

Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.